Sajmovi

AKCIJA SVE ZA PET

kamatna stopa 5,55%, trošak obrade 0,5%, učešće 20 %, trajanje do 6 godina